Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is een vak apart. Het is naar ons inzicht niet iets dat je als docent of mentor ‘er even bij doet’. CPI-Coaching biedt opleiders een gerichte training die aansluit bij persoonlijke leervragen en ingaat op zaken als: keuzeprocessen, motiveren, praktisch inzetten van de loopbaancompetenties en het stellen van ‘de juiste vragen’. Wij coachen en begeleiden (ervaren) docenten, decanen in hun rol als loopbaanbegeleider/coach, waarbij men leert om het kind vanuit de eigen autonomie te laten groeien. CPI-Coaching brengt de uitgangspunten van coaching ‘in’ de school.

Nascholingstraject LOB DuurzaamZonder code en RU

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) helpt scholieren een beeld te vormen van een opleiding of beroep en geeft hen inzicht in hun mogelijkheden. De beste (duurzame!) resultaten worden behaald als de LOB begeleider hierbij optreedt als coach en een beroep doet op de creativiteit en het probleemoplossend vermogen van de jongeren. Het nascholingstraject LOB Duurzaam leert docenten hoe ze zich deze coachende rol eigen kunnen maken.

Vragen die in de training onder meer aan bod komen zijn:

  • Wat is LOB wel en wat niet?
  • Wat wordt er verwacht van een LOB begeleider?
  • Hoe voer ik een LOB gesprek?
  • Hoe breng ik coaching in tijdens mijn LOB-gesprek?
  • Hoe stel ik de juiste vragen en welke zijn dit?
  • De loopbaancompetenties, hoe kan ik hiermee aan de slag?
  • Hoe ga ik om met mijn verschillende rollen, als mentor? Docent? Decaan? LOB-begeleider?

Trainers
De nascholing is ontwikkeld in samenwerking met onderwijsteams uit het voortgezet onderwijs. Alle trainers zijn zelf werkzaam in het onderwijs en erkend professioneel coach.

Acht bijeenkomsten
Het nascholingstraject LOB Duurzaam omvat 8 bijeenkomsten van 3 uur.  De zelfstudie is in totaal 28 uur en bestaat uit het oefenen in de praktijk, het maken van opdrachten, intercollegiale consultatie, het schrijven van reflectieverslagen en het lezen van literatuur.

Certificaat
De nascholing wordt afgesloten met een finaleopdracht. Als aan alle eisen en criteria vanuit het competentieprofiel LOB begeleider is voldaan, ontvangt de deelnemer een certificaat (52 registeruren).

.Aanmelding & intake
Toelating vindt plaats middels een intakegesprek. Hiervoor kunt u zich aanmelden via het e-mailadres: info@cpi-coaching.nl.
Maximaal aantal deelnemers is 15.

Past bij de LOB boeken van de Uitgeversgroep!

Vult het E-learning programma van de VO-raad aan.

Publicatie(s):

Loopbaanoriëntatie en begeleiding leerjaar 1
Loopbaanoriëntatie en begeleiding leerjaar 2
Loopbaanoriëntatie en begeleiding leerjaar 3
Loopbaanoriëntatie en begeleiding leerjaar 4